Video Cara Pendaftaran SBMPTN Tahun 2019Tutorial Pendaftaran Sbmptn

KUOTA UINJKT SPAN PTKIN 2019/2020

Kuota SPAN PTKIN UINJKT
KUOTA UINJKT

NO. KODE PRODI PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA KUOTA SPAN PTKIN UIN JKT 2018 KUOTA UIN JKT 2019
1 182001 Pendidikan Agama Islam 68 36
2 182002 Pendidikan Bahasa Arab 63 36
3 182003 Pendidikan Bahasa Inggris 68 36
4 182004 Pendidikan Biologi 50 29
5 182005 Pendidikan Fisika 50 29
6 182006 Manajemen Pendidikan 50 32
7 182007 Pendidikan Bahasa Indonesia 68 32
8 182008 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 68 36
9 182011 Pendidikan Guru MI 35 42
10 182014 Pendidikan Islam Anak Usia Dini 35 32
11 182016 Bahasa dan Sastra Arab 80 48
12 182019 Sejarah dan Kebudayaan Islam 80 48
13 182021 Tarjamah 60 36
14 182022 Studi Agama-Agama 50 21
15 182025 Ilmu al-Quran dan Tafsir 130 60
16 182026 Ilmu Hadis 50 36
17 182027 Aqidah dan Filsafat Islam 50 21
18 182029 Ilmu Tasawuf 35 12
19 182030 Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) 60 36
20 182031 Perbandingan Mazhab 60 36
21 182035 Hukum Tata Negara (Siyasah) 20 12
22 182036 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 40 12
23 182037 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 40 36
24 182038 Komunikasi Penyiaran Islam 165 72
25 182039 Bimbingan dan Konseling Islam 55 36
26 182040 Dirasat Islamiyah 80 32
27 182041 Manajemen Dakwah 90 48
28 182042 Pengembangan Masyarakat Islam 50 24
29 182043 Perbankan Syariah 55 36
30 182044 Ekonomi Syariah 55 36


2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!